ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հատուկ
      հատուկ(1),       հատուկ(2) ,       հատուկ(3) ,       հատուկ անուն(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. բնորոշ, հատուկ
        հոմ. - հատուկ
     Վիքիփեդիա: բնորոշ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. characteristic, inherent, intrinsic, quintessential
     Վիքիփեդիա: characteristic
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. типичный, характерный, характеристический, свойственный
     Վիքիփեդիա: типичный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. բնորոշ, յատուկ
     Վիքիփեդիա: բնորոշ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները

Բացատրություն

©2020 ISMA.