ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (2)հատված
      հատված(1),       հատված(2) ,       հատված(3) ,       հատված(4) ,       հատել(5) ,       հատել(6) ,       հատել(7) ,       հատել(8) ,       հատել(9) ,       ՛հատվել(10) ,       հատվել(11)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հատված, գծի հատված
        հոմ. - գծի հատված
     Բացատրություն: հատված
     Վիքիփեդիա: հատված
     [ոլորտ]
         1. - գիտության ոլորտ
         2. - մաթեմատիկա
         3. - երկրաչափություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. segment
     Վիքիփեդիա: segment
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. отрезок
     Վիքիփեդիա: отрезок
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հատուած, գծի հատված
     Վիքիփեդիա: հատուած
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.