ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հեշտ
      հեշտ(1),       հեշտ(2) ,       հեշտ(3) ,       հեշտ(4) ,       հեշտ(5)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. հեշտ, դյուրին, թեթև
        հոմ. - դյուրին, թեթև
     Բացատրություն: հեշտ
     Վիքիփեդիա: հեշտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. easy, facile
     Վիքիփեդիա: easy
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. лёгкий
     Վիքիփեդիա: лёгкий
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. հեշտ, դիւրին, թեթեւ
     Վիքիփեդիա: հեշտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.