ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ՛հեռավորություն
      հեռավորություն(1),       հեռավորություն(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հեռավորություն
     Վիքիփեդիա: հեռավորություն
     [ոլորտ]
         1. - երկաթուղի
         2. - սյուն
         3. - շինություն(տեսակներ)
ENGLISH
  [noun]
   1. distance
     Վիքիփեդիա: distance
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. разгон
     Վիքիփեդիա: разгон
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հեռաւորութիւն
     Վիքիփեդիա: հեռաւորութիւն
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.