ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հետագիծ
      հետագիծ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հետագիծ
     Բացատրություն: հետագիծ
     Վիքիփեդիա: հետագիծ
     [ոլորտ]
         1. - գիտության ոլորտ
         2. - մաթեմատիկա
         3. - երկրաչափություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. trajectory
     Վիքիփեդիա: trajectory
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. траектория
     Վիքիփեդիա: траектория
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. յետագիծ
     Վիքիփեդիա: յետագիծ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.