ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հիերարխիկ
      հիերարխիկ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. հիերարխիկ, ստորակարգային, հիերարխիական
        հոմ. - ստորակարգային, հիերարխիական
     Բացատրություն: հիերարխիկ
     Վիքիփեդիա: հիերարխիկ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. hierarchical, hierarchial
     Վիքիփեդիա: hierarchical
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. иерархический
     Վիքիփեդիա: иерархический
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. հիերարխիկ, ստորակարգային, հիերարխիական
     Վիքիփեդիա: հիերարխիկ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.