ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հիպերբոլ
      հիպերբոլ(1),       հիպերբոլի ֆոկուս(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հիպերբոլ
     Բացատրություն: հիպերբոլ
     Վիքիփեդիա: հիպերբոլ
     [ոլորտ]
         1. - պատկեր(տեսակներ)
         2. - մաթեմատիկա
         3. - երկրաչափություն
ENGLISH
  [noun]
   1. hyperbola, hyperbole
     Վիքիփեդիա: hyperbola
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. гипербола
     Վիքիփեդիա: гипербола
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. անդրաձիգ, հիպերբոլ
     Վիքիփեդիա: անդրաձիգ
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ոլորտում առկա հասկացողությունները
©2020 ISMA.