ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հոգնակի
      հոգնակի(1),       հոգնակի(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հոգնակի
     Վիքիփեդիա: հոգնակի
     [ոլորտ]
         1. - գիտության ոլորտ
         2. - կրթության ոլորտ
ENGLISH
  [noun]
   1. plural
     Վիքիփեդիա: plural
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. множественное число
     Վիքիփեդիա: множественное число
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հոգնակի
     Վիքիփեդիա: հոգնակի
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները

Բացատրություն

©2020 ISMA.