ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հռչակ
      հռչակ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հռչակ
     Վիքիփեդիա: հռչակ
ENGLISH
  [noun]
   1. fame, repute
     Վիքիփեդիա: fame
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. слава, известность
     Վիքիփեդիա: слава
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հռչակ
     Վիքիփեդիա: հռչակ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.