ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ձող
      ձող(1),       ձող(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ձող
     Բացատրություն: ձող
     Վիքիփեդիա: ձող
     [ոլորտ]
         1. - ֆերմա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. pole, batten, perch, staff
     Վիքիփեդիա: pole
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. шест
     Վիքիփեդիա: шест
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ձող
     Վիքիփեդիա: ձող
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
Բաղադրիչ մասերը
©2020 ISMA.