ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ՛ձև
      ձև(1),       ձև(2) ,       ձև(3) ,       ձև(4) ,       ձև(5)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ուղի, ճանապարհ, ձև, եղանակ, միջոց, ղայդա
        հոմ. - ճանապարհ, ձև, եղանակ, միջոց, ղայդա
     Բացատրություն: ուղի
     Վիքիփեդիա: ուղի
     [ոլորտ]
         1. - սուբյեկտ սուբյեկտների խումբ
         2. - նախադասություն
         3. - լեզվաբանություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. way, path, channel
     Վիքիփեդիա: way
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. путь, способ
     Վիքիփեդիա: путь
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ուղի, ճանապարհ, ձև, եղանակ, միջոց
     Վիքիփեդիա: ուղի
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.