ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (3)ճյուղ
      ճյուղ(1),       ճյուղ(2) ,       ճյուղ(3) ,       ճյուղ(4) ,       ճյուղ(5)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ճյուղ
     Բացատրություն: ճյուղ
     Վիքիփեդիա: ճյուղ
     [ոլորտ]
         1. - սխեմա
         2. - գրաֆ
         3. - ծրագիր(տեսակներ)
ENGLISH
  [noun]
   1. branch
     Վիքիփեդիա: branch
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. ветвь
     Վիքիփեդիա: ветвь
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ճիւղ
     Վիքիփեդիա: ճիւղ
©2020 ISMA.