ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)ճյուղ
      ճյուղ(1),       ճյուղ(2) ,       ճյուղ(3) ,       ճյուղ(4) ,       ճյուղ(5)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ճյուղ
     Բացատրություն: ճյուղ
     Վիքիփեդիա: ճյուղ
     [ոլորտ]
         1. - ինֆորմատիկա
ENGLISH
  [noun]
   1. leg
     Վիքիփեդիա: leg
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. ветвь
     Վիքիփեդիա: ветвь
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ճիւղ
     Վիքիփեդիա: ճիւղ
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
©2020 ISMA.