ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: մաթեմատիկական
      մաթեմատիկական(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. մաթեմատիկական
     Բացատրություն: մաթեմատիկական
     Վիքիփեդիա: մաթեմատիկական
     [ոլորտ]
         1. - գիտության ոլորտ
         2. - կրթության ոլորտ
         3. - մաթեմատիկա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. mathematical
     Վիքիփեդիա: mathematical
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. математический
     Վիքիփեդիա: математический
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. մաթեմաթիկական
     Վիքիփեդիա: մաթեմաթիկական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.