ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: մասնագիտացված
      մասնագիտացված(1),       մասնագիտացնել(2) ,       մասնագիտացվել(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. մասնագիտացված
     Վիքիփեդիա: մասնագիտացված
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. specialized
     Վիքիփեդիա: specialized
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. специализированный
     Վիքիփեդիա: специализированный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. մասնագիտացված
     Վիքիփեդիա: մասնագիտացված
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.