ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)մեծատառ
      մեծատառ(1),       մեծատառ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. մեծատառ
     Բացատրություն: մեծատառ
     Վիքիփեդիա: մեծատառ
     [ոլորտ]
         1. - լեզվաբանություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. capital letter, upper case letter
     Վիքիփեդիա: capital letter
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. с большой буквы, заглавный, прописной
     Վիքիփեդիա: с большой буквы
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. գլխագիր, մեծատառ
     Վիքիփեդիա: գլխագիր
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.