ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: մեծ
      մեծ(1),       մեծ(2) ,       մեծ(3) ,       մեծ(4) ,       մեծ(5) ,       մեծ(6) ,       մեծ(7) ,       ՛մեծ(8) ,       մեծ(9) ,       մեծ(10) ,       մեծ(11)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. մեծ
     Վիքիփեդիա: մեծ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. great
     Վիքիփեդիա: great
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. большой
     Վիքիփեդիա: большой
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. մեծ
     Վիքիփեդիա: մեծ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.