ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: մեծ
      մեծ(1),       մեծ(2) ,       մեծ(3) ,       մեծ(4) ,       ՛մեծ(5) ,       մեծ(6) ,       մեծ(7) ,       մեծ(8) ,       մեծ(9) ,       մեծ(10) ,       մեծ(11)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. զգալի, շոշափելի, մեծ, նշանակալի
        հոմ. - շոշափելի, մեծ, նշանակալի
     Բացատրություն: զգալի
     Վիքիփեդիա: զգալի
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. considerable, significant, tangible, substantial, sizeable, fair
     Վիքիփեդիա: considerable
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. значительный, ощущаемый, ощутительный, ощутимый, осязательный
     Վիքիփեդիա: значительный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. զգալի, շոշափելի
     Վիքիփեդիա: զգալի
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.