ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ՛մեկ
      մեկ(1),       մեկ(2) ,       մեկ(3) ,       մեկ(4) ,       մեկ(5) ,       մեկ(6) ,       մեկ(7)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. մեկ, 1, մին
        հոմ. - 1, մին
     Բացատրություն: մեկ
     Վիքիփեդիա: մեկ
     [ոլորտ]
         1. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         2. - համակարգված թվային ինֆորմացիա
         3. - թիվ(տեսակներ)
ENGLISH
  [noun]
   1. one, 1
     Վիքիփեդիա: one
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. один, 1
     Վիքիփեդիա: один
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. մեկ, 1
     Վիքիփեդիա: մեկ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

1. [թվական] Բոլոր թվերից առաջինը, մեկ թիվը:

2. Մեկ քանակությունը:

3. [ածական] Միակ, եզակի: Ճշմարտությունը մեկ է:

4. Միավորված, միություն կազմող: Եկեք, հայեր, ըլլանք մեկ սիրտ, մեկ մարմին, սիրենք ընկեր զընկեր՝ սիրենք կաթոդին (Ս. Ֆելեկյան):

5. Միևնույն, առանց տարբերության: Մեկ է, ուր էլ որ լինիմ, մեկ է ինձ համար մութն ու լույս (Հ. Հովհաննիսյան):

6. Նույնն է՝ Մի (անորոշ հոդի դերով):

7. Որևիցե:

8. Մի ոմն, մի մարդ: Այդ միջոցին մեկը ցատկեց, գրկեց նրան (Րաֆֆի):

9. [մակբայ] Մի անգամ: Հասկացողին մեկ, չհասկացողին հազար ու մեկ (առած):

10. Որոշ ժամանակ, երբեմն, մի ժամանակ: Գրիչս մեկ վայր դրի, թայց նորից վերցնում եմ (Հ. Սենկևիշ):

11. Միանգամից, բոլորը միասին: Սրերը մի խուրձ արավ և բոլորը մեկ զարկեց ծնկանն ու կոտրեց (Ս. Խերանյան):

12. Տարածություն ցույց տվող գոյականների գործիական հոլովի հետ ցույց է տալիս տարածության ամբողջական ընդգրկումը: Սառցալեզվակները սողացին խութածոցով մեկ (ժ. Օլիվիե):

13. Քանակ կամ չափ ցույց տվող գոյականների հետ ցույց է տալիս հավասարություն, գոյականի ցույց տված քանակին հավասար քանակ (չափ): Քաշովը մեկ ոսկի տալ:

14. Ժողովրդական լեզվում գործածվում է մի հորդորականի դերով: Մեկ արի՝ տեսնենք ի՞նչ է պատահել:


     Translate using google

©2020 ISMA.