ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: միասնություն
      միասնություն(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. համախմբվածություն, միասնություն, միասնականություն, միավորություն, միաձուլություն
        հոմ. - միասնություն, միասնականություն, միավորություն, միաձուլություն
     Բացատրություն: համախմբվածություն
     Վիքիփեդիա: համախմբվածություն
     [ոլորտ]
         1. - գիր և կից հանգամանքներ
         2. - արտադրական հիմնարկության ոլորտ
         3. - հիմնարկության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. unity, cohesion
     Վիքիփեդիա: unity
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. сплочённость, единство, единение, монолитность
     Վիքիփեդիա: сплочённость
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. միասնութիւն, միասնականութիւն
     Վիքիփեդիա: միասնութիւն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.