ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ՛միմյանց
      միմյանց(1),       միմյանցից բաժանել(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. իրար, միմյանց, մեկմեկու
        հոմ. - միմյանց, մեկմեկու
     Բացատրություն: իրար
     Վիքիփեդիա: իրար
ENGLISH
  [pronoun]
   1. each other
     Վիքիփեդիա: each other
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. друг друга, друг другу
     Վիքիփեդիա: друг друга
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. իրար, միմեանց, մէկզմէկու
     Վիքիփեդիա: իրար
©2020 ISMA.