ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: մոդուլ
      մոդուլ(1),       մոդուլ(2) ,       մոդուլ(3) ,       մոդուլ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բացարձակ արժեք, բացարձակ մեծություն
        հոմ. - բացարձակ մեծություն
     Բացատրություն: բացարձակ արժեք
     Վիքիփեդիա: բացարձակ արժեք
     [ոլորտ]
         1. - էջ
         2. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         3. - համակարգված թվային ինֆորմացիա
ENGLISH
  [noun]
   1. module, modulus, absolute value
     Վիքիփեդիա: module
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. абсолютное значение, модуль, абсолютная величина
     Վիքիփեդիա: абсолютное значение
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բացարձակ արժեք, մոդուլ, բացարձակ մեծություն
     Վիքիփեդիա: բացարձակ արժեք
©2020 ISMA.