ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (2)՛մոտ
      ՛մոտ(1),       մոտ(2) ,       մոտ(3) ,       մոտ(4) ,       մոտ(5) ,       մոտ(6) ,       մոտ(7) ,       մոտ(8) ,       ՛մոտ(9)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. ՛մոտ
     Վիքիփեդիա: ՛մոտ
     [ոլորտ]
         1. - էջ
         2. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         3. - գիրք(տեսակներ)
ENGLISH
  [adverb]
   1. ca, circa
     Վիքիփեդիա: ca
РУССКИЙ
  [наречие]
   1. близко к
     Վիքիփեդիա: близко к
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. ՛մոտ
     Վիքիփեդիա: ՛մոտ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.