ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)նկար
      նկար(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. նկար
     Վիքիփեդիա: նկար
     [ոլորտ]
         1. - գիր և կից հանգամանքներ
         2. - մշակույթի ոլորտ
         3. - նկարչություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. picture, pix
     Վիքիփեդիա: picture
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. картина
     Վիքիփեդիա: картина
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. նկար
     Վիքիփեդիա: նկար
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.