ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: նշել
      նշել(1),       նշել(2) ,       նշել(3) ,       նշել(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. հիշատակել, հիշել, նշել
        հոմ. - հիշել, նշել
     Բացատրություն: հիշատակել
     Վիքիփեդիա: հիշատակել
     [ոլորտ]
         1. - մահ-սուգ-թաղում
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. remember
     Վիքիփեդիա: remember
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. упоминать, упомянуть, поминать, помянуть, наименовать, отметить
     Վիքիփեդիա: упоминать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. հիշատակել, յիշել, նշել
     Վիքիփեդիա: հիշատակել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.