ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: նպատակ
      նպատակ(1),       նպատակ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. նպատակ
     Վիքիփեդիա: նպատակ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. purpose, objective
     Վիքիփեդիա: purpose
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. предназначение
     Վիքիփեդիա: предназначение
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. նպատակ
     Վիքիփեդիա: նպատակ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.