ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: նրանց
      նրանց(1),       նրանց(2) ,       նա(3) ,       նա(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. նրանց
     Վիքիփեդիա: նրանց
ENGLISH
  [pronoun]
   1. theirs
     Վիքիփեդիա: theirs
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. их
     Վիքիփեդիա: их
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. նրանց
     Վիքիփեդիա: նրանց
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.