ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ոլորտ
      ոլորտ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ոլորտ, բնագավառ, ասպարեզ, դաշտ, գործունեության ասպարեզ, գործունեության ոլորտ
        հոմ. - բնագավառ, ասպարեզ, դաշտ, գործունեության ասպարեզ, գործունեության ոլորտ
     Վիքիփեդիա: ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. sphere, realm, domain, field, scope
     Վիքիփեդիա: sphere
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. сфера, область
     Վիքիփեդիա: сфера
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ոլորտ, շրջանակ, ծիր
     Վիքիփեդիա: ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
Ոլորտում առկա հասկացողությունները

Բացատրություն

©2020 ISMA.