ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: որ
      որ(1),       որ(2) ,       որ(3) ,       որ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [շաղկապ]
   1. որպեսզի, որ
        հոմ. - որ
     Վիքիփեդիա: որպեսզի
ENGLISH
  [union]
   1. in order to, in order that, so as to, so that
     Վիքիփեդիա: in order to
РУССКИЙ
  [союз]
   1. для того чтобы, дабы
     Վիքիփեդիա: для того чтобы
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [շաղկապ]
   1. որպէսզի, որ
     Վիքիփեդիա: որպէսզի

Բացատրություն

©2020 ISMA.