ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ուղիղ
      ուղիղ(1),       ուղիղ(2) ,       ուղիղ(3) ,       ուղիղ(4) ,       ուղիղ(5) ,       ուղիղ(6) ,       ուղիղ(7) ,       ուղիղ(8)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. ուղիղ
     Բացատրություն: ուղիղ
     Վիքիփեդիա: ուղիղ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. straight, direct, straightaway
     Վիքիփեդիա: straight
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. прямой, неизогнутый
     Վիքիփեդիա: прямой
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. ուղիղ
     Վիքիփեդիա: ուղիղ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.