ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ուղղանկյուն
      ուղղանկյուն(1),       ուղղանկյուն(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ուղղանկյուն
     Բացատրություն: ուղղանկյուն
     Վիքիփեդիա: ուղղանկյուն
     [ոլորտ]
         1. - գծագրություն
         2. - հարթաչափություն
         3. - երկրաչափություն
ENGLISH
  [noun]
   1. rectangle
     Վիքիփեդիա: rectangle
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. прямоугольник
     Վիքիփեդիա: прямоугольник
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ուղղանկիւն
     Վիքիփեդիա: ուղղանկիւն
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
©2020 ISMA.