ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)ունենալ
      ունենալ(1),       ունենալ(2) ,       ունենալ(3) ,       ունենալ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
ENGLISH
  [verb]
   1. have, possess
     Վիքիփեդիա: have
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. иметь
     Վիքիփեդիա: иметь
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ունենալ
     Վիքիփեդիա: ունենալ
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
©2020 ISMA.