ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ունեցող
      ունեցող(1),       ունենալ(2) ,       ունենալ(3) ,       ունենալ(4) ,       ունենալ(5) ,       գոյություն ունենալ(6) ,       գոյություն ունենալ(7) ,       գոյություն ունեցող(8)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ունեցող, տիրող
        հոմ. - տիրող
     Վիքիփեդիա: ունեցող
     [ոլորտ]
         1. - կենցաղային ոլորտ
ENGLISH
  [noun]
   1. possessor, owner
     Վիքիփեդիա: possessor
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. обладатель
     Վիքիփեդիա: обладатель
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ունեցող, տիրող
     Վիքիփեդիա: ունեցող
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.