ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ՛ունենալ
      ունենալ(1),       ունենալ(2) ,       ունենալ(3) ,       ունենալ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ունենալ
     Վիքիփեդիա: ունենալ
ENGLISH
  [verb]
   1. to be of
     Վիքիփեդիա: to be of
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ունենալ
     Վիքիփեդիա: ունենալ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.