ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ուսանող
      ուսանող(1),       ուսանել(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ուսանող
     Վիքիփեդիա: ուսանող
     [ոլորտ]
         1. - բու
         2. - քաղաքային ոլորտ
         3. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. student, undergraduate
     Վիքիփեդիա: student
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. студент, вузовец
     Վիքիփեդիա: студент
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ուսանող
     Վիքիփեդիա: ուսանող
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.