ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ուսումնասիրել
      ուսումնասիրել(1),       ուսումնասիրել(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ուսումնասիրել
     Բացատրություն: ուսումնասիրել
     Վիքիփեդիա: ուսումնասիրել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. study, review, go over, look into
     Վիքիփեդիա: study
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. изучать, изучить, проработать, прорабатывать
     Վիքիփեդիա: изучать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ուսումնասիրել, աշխատասիրել
     Վիքիփեդիա: ուսումնասիրել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.