ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ՛պահել
      պահել(1),       պահել(2) ,       պահել(3) ,       պահել(4) ,       պահել(5) ,       պահել(6) ,       պահել(7) ,       պահել(8) ,       պահել(9) ,       պահել(10) ,       պահել(11) ,       պահել(12) ,       պահել(13) ,       պահել(14) ,       պահել(15) ,       պահել(16) ,       պահել(17)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. աշխատեցնել, պահել
        հոմ. - պահել
     Վիքիփեդիա: աշխատեցնել
     [ոլորտ]
         1. - կենցաղային ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. run
     Վիքիփեդիա: run
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. держать
     Վիքիփեդիա: держать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. աշխատցնել, պահել
     Վիքիփեդիա: աշխատցնել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.