ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: պատկանող
      պատկանող(1),       պատկանել(2) ,       պատկանել(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. պատկանող, սեփականություն հանդիսացող
        հոմ. - սեփականություն հանդիսացող
     Վիքիփեդիա: պատկանող
ENGLISH
  [adjective]
   1. owned, appurtenant, vested
     Վիքիփեդիա: owned
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. принадлежащий, находящийся в собственности
     Վիքիփեդիա: принадлежащий
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. պատկանող, սեփականություն հանդիսացող
     Վիքիփեդիա: պատկանող
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.