ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: պատճառական
      պատճառական(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. պատճառական
     Վիքիփեդիա: պատճառական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. causal, causative
     Վիքիփեդիա: causal
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. причинный, каузативный, каузальный
     Վիքիփեդիա: причинный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. պատճառական
     Վիքիփեդիա: պատճառական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.