ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ՛պատուհանի
      պատուհանի(1),       պատուհանի(2) ,       պատուհան(3) ,       պատուհան(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. լուսամուտի, պատուհանի
        հոմ. - պատուհանի
     Բացատրություն: լուսամուտի
     Վիքիփեդիա: լուսամուտի
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. window
     Վիքիփեդիա: window
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. оконный
     Վիքիփեդիա: оконный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. լուսամուտի, պատուհանի
     Վիքիփեդիա: լուսամուտի
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.