ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: պատուհան
      պատուհան(1),       պատուհան(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. պատուհան, լուսամուտ
        հոմ. - լուսամուտ
     Վիքիփեդիա: պատուհան
     [ոլորտ]
         1. - ճակատ
         2. - շինություն(տեսակներ)
         3. - փողոց և կից հանգամանքներ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. window, casement
     Վիքիփեդիա: window
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. окно
     Վիքիփեդիա: окно
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. պատուհան, լուսամուտ
     Վիքիփեդիա: պատուհան
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.