ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: պարզաբանել
      պարզաբանել(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. պարզաբանել, մեկնել
        հոմ. - մեկնել
     Բացատրություն: պարզաբանել
     Վիքիփեդիա: պարզաբանել
     [ոլորտ]
         1. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. clarify, clear up, plain clear
     Վիքիփեդիա: clarify
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. разъяснить, разъяснять, пояснить, пояснять, прояснить, уяснить, уяснять
     Վիքիփեդիա: разъяснить
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. պարզաբանել, մեկնիլ
     Վիքիփեդիա: պարզաբանել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.