ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: պարզել
      պարզել(1),       պարզել(2) ,       պարզել(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. պարզել, որոշակի դարձնել, որոշարկել
        հոմ. - որոշակի դարձնել, որոշարկել
     Բացատրություն: պարզել
     Վիքիփեդիա: պարզել
     [ոլորտ]
         1. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. find out, ascertain, throw light on, hunt on, ferret out, identify
     Վիքիփեդիա: find out
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. выяснить, выяснять, прояснить, уяснить, уяснять
     Վիքիփեդիա: выяснить
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. պարզել, որոշակի դարձնել, որոշարկել
     Վիքիփեդիա: պարզել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.