ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (2)պտտվել
      պտտվել(1),       պտտվել(2) ,       պտտվել(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. պտտվել
     Վիքիփեդիա: պտտվել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. revolve
     Վիքիփեդիա: revolve
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. вращаться, вертеться
     Վիքիփեդիա: вращаться
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. պտտիլ
     Վիքիփեդիա: պտտիլ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.