ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ռեալ
      ռեալ(1),       ռեալ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ռեալ, ռիալ
        հոմ. - ռիալ
     Վիքիփեդիա: ռեալ
     [ոլորտ]
         1. - գիր և կից հանգամանքներ
         2. - Իսպանիա
         3. - միավորների միջազգային համակարգ
ENGLISH
  [noun]
   1. real
     Վիքիփեդիա: real
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. реальность, действительность
     Վիքիփեդիա: реальность
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. իրական, ստոյգ, էական, բուն
     Վիքիփեդիա: իրական
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.