ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: սովորաբար
      սովորաբար(1),       ՛սովորաբար(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. սովորաբար
     Վիքիփեդիա: սովորաբար
     [ոլորտ]
         1. - էջ
         2. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         3. - գիրք(տեսակներ)
ENGLISH
  [adverb]
   1. usually, habitually, customarily, commonly, ordinarily, usu, usual
     Վիքիփեդիա: usually
РУССКИЙ
  [наречие]
   1. обычно, обыкновенно
     Վիքիփեդիա: обычно
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. սովորաբար
     Վիքիփեդիա: սովորաբար

Բացատրություն

©2020 ISMA.