ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ստանալ
      ստանալ(1),       ստանալ(2) ,       ստանալ(3) ,       ստանալ(4) ,       ստանալ(5) ,       ստանալ(6) ,       ստանալ(7) ,       ստանալ(8) ,       ստանալ(9)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ստանալ
     Բացատրություն: ստանալ
     Վիքիփեդիա: ստանալ
     [ոլորտ]
         1. - պրոցես գիտակազմակերպչական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. get, receive, obtain, debrief, drum up, extract
     Վիքիփեդիա: get
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. получить, получать
     Վիքիփեդիա: получить
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ստանալ
     Վիքիփեդիա: ստանալ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.