ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: վերադաս
      վերադաս(1),       վերադաս(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. վերադաս
     Բացատրություն: վերադաս
     Վիքիփեդիա: վերադաս
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. foreman, superior
     Վիքիփեդիա: foreman
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. вышестоящий работник, принципал
     Վիքիփեդիա: вышестоящий работник
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. վերադաս, գերադաս, վերին, գերագոյն
     Վիքիփեդիա: վերադաս
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.