ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: վերադարձ
      վերադարձ(1),       վերադարձ(2) ,       վերադարձ(3) ,       վերադարձ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. վերադարձ
     Վիքիփեդիա: վերադարձ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. return, reversion, retrieval
     Վիքիփեդիա: return
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. возврат
     Վիքիփեդիա: возврат
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. վերադարձ, դարձ
     Վիքիփեդիա: վերադարձ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները

Բացատրություն

©2020 ISMA.