ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: վերոհիշյալ
      վերոհիշյալ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. վերոհիշյալ, վերոնշյալ, վերը նշված
        հոմ. - վերոնշյալ, վերը նշված
     Վիքիփեդիա: վերոհիշյալ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. afore-mentioned, above-mentioned, aforementioned, aforenamed, aforecited, before-mentioned, aforesaid, said
     Վիքիփեդիա: afore-mentioned
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. вышесказанный, вышеупомянутый, вышеназванный, вышеперечисленный, вышеприведённый, вышеуказанный, вышеозначенный
     Վիքիփեդիա: вышесказанный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. վերոյիշեալ, վերոնշեալ, վերը նշուած
     Վիքիփեդիա: վերոյիշեալ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.