ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տարորոշել
      տարորոշել(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. տարբերակել, տարբերել, տարորոշել, որոշարկել, տարբերանշել
        հոմ. - տարբերել, տարորոշել, որոշարկել, տարբերանշել
     Բացատրություն: տարբերակել
     Վիքիփեդիա: տարբերակել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. discriminate, differentiate, version, distinguish, set apart, tell apart, tell from, set from
     Վիքիփեդիա: discriminate
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. различать, различить
     Վիքիփեդիա: различать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. տարբերակել, տարբերել, տարորոշել, այլազանել, որոշարկել, տարբերանշել
     Վիքիփեդիա: տարբերակել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.